Tích hợp các công cụ, tiên ích của Google

Giá : 1,500,000 VND    (0 VND - tổng giá trị các module rời, xem bên dưới)

Ghi chú :

Webmaster Tools (sitemap, SEO)

Analytics (tracking)

Facebook Page Message, comment mỗi trang

Nhằm thân thiện, chuẩn hóa theo các yêu cầu của Google, website thường cần thêm các tiện ích, tiêu chuẩn sau :

  • Google Webmaster Tool : giúp Google hiểu website bạn những gì và chúng nói về cái gì
  • Google Analytics : công cụ đo mức độ truy cập của khách hàng đến website của Doanh nghiệp, để từ đó DN có kế hoạch tăng cường/khắc phụ ưu/khuyết điểm của mình
  • Google Business : đánh dấu Doanh nghiệp, tổ chức của bạn trên bản đồ của Google (Google map)
  • Google Plus : như mạng xã hội FB, cũng là nơi tận dụng để quảng bá, tăng vị trí của mình trên Google Search

Tùy nhu cầu của DN mà thực hiện

Thông tin đăng ký