Quý công ty không có nhân sự, thời gian để quản lý, cập nhật thông tin của mình trên website ? 

Chúng tôi nhận quản trị, nhập liệu website để đảm bảo dữ liệu nhập chính xác, chuyên nghiệp và thường xuyên

Thông tin đăng ký thuê website

Tên của bạn *
SĐT của bạn *
E-mail của bạn *
Tên miền (nếu có)
Nhập 5 số bên cạnh *
Gói website chọn thuê *
Số lượng block thuê *
Thời gian thuê (block)
Tiền thuê :
Yêu cầu cơ bản *

...