Demo website cho thuê : cho thuê wifi

Là website bán hàng với đủ tính năng :

Thông tin sản phẩm như nghiệp vụ

Cho thuê theo ngày

Giỏ hàng (có thể chọn thuê nhiều sản phẩm trong 1 đơn hàng)

Check out (thanh toán)

v.v... 

Link xem tại : http://chothuewifi.thiendi.com/

Thông tin đăng ký